d
c
.W Kielcach mieszkaćy zostaną poczęstowani 1989 jajkami na twardo, podanymi z Majonezem Kieleckim.