d
c
W ramach menu Wolności mieszkańcy częstowani będą proziakami podkarpackimi..