d
c
W Olsztynie władze miasta częstują dzyndzałkami warmińskimi.