d
c
W Rzeszowie Urząd Miasta częstował będzie proziakami podkarpackimi.