d
c
W ramach Menu Wolności mieszkańcy częstowani będą proziakami podkarpackimi. Szczegóły wkrótce.